23 czerwca 2024

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego, a także  poruszeniem w portalach społecznościowych odnośnie wybranego przez Komisję projektu herbu dla Powiatu Węgorzewskiego, organizator zamieścił uzasadnienie autora projektu, pana Łukasza Aleksandrowicza z Płocka.

Zwracamy uwagę na to, że herb został wybrany przez Komisję Konkursową, lecz do ostatecznej jego akceptacji przez Komisję Heraldyczną jeszcze daleka droga. Projekt herbu musi zostać przyjęty Uchwałą przez Radę Powiatu w Węgorzewie, a następnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„PROJEKT GRAFICZNY HERBU I FLAGI POWIATU WĘGORZEWSKIEGO
Herb to tarcza typu hiszpańskiego (prostokątna u góry i półkolista u dołu), dwudzielna w  pas. W górnym, większym polu na czerwonym tle figuruje głowa Orła Białego w złotej koronie. Jest to bezpośrednie nawiązanie do flagi województwa warmińsko-mazurskiego, w celu podkreślenia przynależności powiatu do tegoż województwa, jak również odniesienie do historycznego godła Państwa Polskiego.
Dolne, mniejsze pole przedstawia motyw biało-czarnej szachownicy. Nawiązuje ona do herbu Węgorzewa, a konkretnie do szachownicy z tarczy sercowej i ma na celu podkreślenie historycznej roli dynastii Hohenzollernów, a konkretnie osoby księcia Prus Albrechta Fryderyka, podczas lokacji miasta w 1571 roku.

Podoba Ci się nowy herb i flaga Powiatu Węgorzewskiego?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...

Motywy oraz kolorystyka zawarta w herbie odnoszą się zarówno do polskiej symboliki narodowej i wojewódzkiej (Orzeł Biały, barwa czerwona), jak również do symboli pruskich z czasów XVI wieku (szachownica Hohenzollernów).

Flaga powiatu węgorzewskiego to prostokątne pole w proporcjach 8:5, podzielone na 4 mniejsze równe pola w kolorze białym i czarnym. Centralnie widnieje tarcza herbowa z motywem głowy Orła Białego (symbolika tożsama do herbu powiatu – opis powyżej). Kolorystyka flagi nawiązuje do czarno-białej szachownicy Hohenzollernów. Elementy flagi są bezpośrednim odniesieniem do projektu herbu Powiatu Węgorzewskiego”.

About The Author

57 thoughts on “Uzasadnie autora dla projektu herbu i flagi Powiatu Węgorzewskiego [SONDA]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *