19 czerwca 2024

10.01.2019 r. odbyło się  oficjalne otwarcie Centrum Badawczo – Rozwojowego stoczni Northman w Węgorzewie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, dyrektorzy instytucji oświatowej, przedstawiciele mediów oraz żeglarz Szymon Kuczyński, który na jachcie z naszej stoczni ustanowił rekord świata samotnej żeglugi.

Po przywitaniu gości odbył się cykl prezentacji przybliżających działalność firmy Northman oraz założenia dotyczące stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego. Na kolejnym etapie uczestników zaproszono do wybudowanej w ramach programu operacyjnego hali, w której nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Wspólnie dokonali tego Krzysztof Stępniak (właściciel stoczni Northman), Krzysztof Kołaszewski (Burmistrz Miasta i Gminy Węgorzewo) oraz Marzenna Supranowicz (Starosta Powiatu Węgorzewskiego). Po symbolicznej lampce szampana i prezentacji centrum frezarskiego CNC (pięcioosiowego), uczestnikom spotkania zaprezentowane zostały wszystkie działy stoczni Northman oraz jacht Maxus 22, który dwa razy opłynął świat.

Szymon Kuczyński opowiadał o wokółziemskich rejsach, podkreślając wysoką jakość jachtu wyprodukowanego w węgorzewskiej stoczni. Zwieńczeniem wspólnie spędzonego czasu stały się rozmowy na temat lokalnego rynku i możliwości współpracy. 

„Z powstaniem centrum wiąże się znaczna rozbudowa naszej firmy. W ramach projektu stocznia Northman zyskała dodatkowe piętro z przeznaczeniem na część laboratoryjną, pracownie specjalistyczne oraz pomieszczenia dla wykwalifikowanej kadry naukowej. Powstała również dodatkowa hala, w której umieszczone zostało nowoczesne pięcioosiowe centrum frezarskie CNC. W związku z rozwojem stoczni oraz w ramach projektu przewidziany jest również wzrost zatrudnienia. Opis stanowisk znajduje się na naszej stronie internetowej (dział praca). Całkowita wartość projektu wyniosła niemal 5 mln zł, z czego ok. 55% stanowi kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem powstania centrum jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności naszej firmy poprzez stosowanie nowych technologii i prowadzenie zaawansowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych. Przełoży się to na tworzenie nowych modeli jachtów oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w dotychczas produkowanych jednostkach. Centrum Badawczo-Rozwojowe, posiadające nowoczesny park maszynowy, będzie funkcjonowało we współpracy z jednostkami naukowymi m.in. Politechniką Gdańską i Politechniką Warszawską.” – Krzysztof Stępniak (właściciel stoczni Northman).

GŁÓWNE KORZYŚCI DLA REGIONU

  1. utworzenie nowych miejsc pracy i eliminacja barier w dostępie do nowych miejsc pracy.
  2. aktywizacja zawodowa osób ze średnim i wyższym wykształceniem,
  3. wykreowanie nowych konkurencyjnych jakościowo  produktów i technologii wytwarzania,
  4. nawiązania trwałej współpracy z  jednostkami naukowymi.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 741 145,70 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 698 213,00 PLN

Więcej o projekcie na stronie >_ www.northman.pl/stocznia-northman-uruchamia-centrum-badawczo-rozwojowe/

 

About The Author

1 695 thoughts on “Stocznia Northman uruchomiła Centrum Badawczo-Rozwojowe [+ galeria]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *