Share

Posiedzenie Społeczno-Artystycznej Rady Programowej WCK

W piątek 18 stycznia 2019 roku o godz. 16:00 w WCK odbędzie się posiedzenie Społeczno-Artystycznej Rady Programowej Węgorzewskiego Centrum Kultury.

Program posiedzenia:

  1. Omówienie budżetu WCK na 2019 rok.
  2. Informacja Dyrektora WCK na temat podjętych działań w sprawach ustalonych na poprzednim spotkaniu.
  3. Przedstawienie kalendarza imprez na 2019 rok.
  4. Podsumowanie imprez z okresu między radami.
  5. Przygotowanie wstępnym założeń do sprawozdania z działalności Społeczno-Artystycznej  Rady Programowej WCK za rok 2018.
  6. Sprawy różne.

Posiedzenie otwarte dla Wszystkich mieszkańców.