23 czerwca 2024

Poniżej publikujemy w całości raport sporządzony przez Społeczno-Artystyczną Radę Programową WCK. Zawiera on kilka wątków już wcześniej poruszonych na naszym profilu. Teraz pojawił się oficjalny dokument potwierdzający wiele zaniedbań w  instytucji zarządzanej przez dyr Mirosława Błudnia, który piastuje ten urząd od wielu lat.

Czytaj sprawozdanie:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNEJ RADY PROGRAMOWEJ WĘGORZEWSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2017 ROK

W roku 2017 odbyły się cztery spotkania Społeczno-Artystycznej Rady Programowej WCK w następujących terminach: 9 lutego, 23 marca, 12 października i 7 grudnia, uwzględniając dłuższą przerwę w pracach w sezonie letnim na prośbę dyrektora WCK.

Na pierwszym spotkaniu spośród członków rady wybrano przewodniczącą, którą została Alicja Rymszewicz.

Głównym problemem, który utrudnia sprawną pracę rady jest niska i bardzo niska frekwencja jej członków, a także brak aktywności i zainteresowania tematem. Rada liczy 8 członków. Aby obrady były prawomocne, wymagana jest obecność min. 4 członków. Na spotkaniu grudniowym obecne były 3 osoby, w tym przewodnicząca i dwóch pracowników WCK. 

Aby ożywić prace rady przewodnicząca zapraszała na obrady gości w postaci przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób związanych z działalnością artystyczną, organizowaniem imprez a także przedstawicieli samorządu gminnego.

Niezbędne jest zweryfikowanie składu rady, umożliwienie rezygnacji osobom niezainteresowanym dalszą społeczną pracą w tym zakresie. Pismo z prośbą o zajęcie się tym problemem skierowane zostało do burmistrza Węgorzewa (złożone 5.01.2018 r.). Dobrze by było, aby nowi członkowie rady byli reprezentantami aktywnie działających organizacji, zaangażowanymi społecznie, niekoniecznie powiązanymi z sektorem publicznym, reprezentującymi różne grupy społeczne.

Społeczno-Artystyczna Rada Programowa WCK wskazała obszary działalności WCK, które wymagają zmian bądź poprawy a następnie monitorowała podejmowane w tym kierunku działania. Są to następujące obszary:

 1. Promocja imprez i działalności WCK a raczej jej brak. Uznano promowanie imprez organizowanych przez WCK za niedostateczne i zbyt opóźnione. Zasugerowano większą aktywność na internetowych portalach społecznościowych oraz ścisłą współpracę z lokalnymi mediami. Imprezy powinny być promowane z dużo większym wyprzedzeniem niż dotychczas.

Na posiedzeniu po sezonie letnim Rada ponownie zwróciła uwagę na problem niedostatecznej promocji. Poszczególne imprezy letnie WCK nie mają wypracowanej marki, nie ściągane są media nawet o zasięgu regionalnym, brakuje promocji w Internecie na cieszących się dużą oglądalnością węgorzewskich stronach na fb (Spotted: Węgorzewo, Miasto Węgorzewo).

Rada proponuje, by w przyszłym roku przed sezonem letnim zawiesić w centrum miasta bardzo duży i widoczny baner z informacją o najważniejszych imprezach.

 1. Kalendarz imprez letnich – kiedy wreszcie? Zbyt późne opracowanie programu wydarzeń w 2017 r. skutkowało pominięciem Węgorzewa w kalendarzu imprez opracowywanym przez Urząd Marszałkowski. SARP WCK zaleciła opracowanie kalendarza na 2018 rok już jesienią 2017 roku. Niestety do dnia dzisiejszego takiego opracowania nie ma. Dla porównania giżycki kalendarz imprez opublikowany został w pierwszych dniach stycznia i jest to materiał przygotowany dość szczegółowo. A u nas planowane jest dopiero przeprowadzenie ankiety odnośnie wyboru gwiazdy na Dni Węgorzewa.
 1. Imprezy letnie – bez charakteru, bez wypracowanej marki. Odbywające się na zasadzie wykupienia koncertu w agencji artystycznej, nie obudowane odpowiednim scenariuszem, który miałby na celu promocję walorów naszego miasta. Nie wzbogacone przeglądami, konkursami dla publiczności, nie angażujące lokalnych artystów. Ponadto nienagłośnione, niewypromowane. 

Rada sugeruje, że koncerty muzyki klasycznej doskonale sprawdzają się w siedzibie WCK a na Placu Wolności powinno być więcej muzyki rozrywkowej kojarzonej z letnim relaksem.

W roku 2017 Dni Węgorzewa odbywały się w wydłużonym okresie, bo od 14 do 23 lipca. Rada zaleciła, by we współpracy z innymi podmiotami w okresie między dwoma weekendami przeprowadzić cykl imprez sportowo-rozrywkowo-kulturalnych. Tymczasem dni 17-20 lipca nazywały się Dniami Węgorzewa, podczas gdy kompletnie nic się w tym czasie nie odbywało w związku ze świętem miasta.

Na jedno z posiedzeń zaproszeni zostali pomysłodawcy nowej imprezy Beach Party Węgorzewo, którzy przedstawili swój zamysł, program działania, propozycję współpracy. Członkowie rady jednogłośnie poparli to, by WCK było współorganizatorem i współfinansowało tę imprezę. Niestety tak się nie stało, nad czym ubolewamy, bo wydarzenie jest doskonale wypromowane, a na pół roku przed imprezą sprzedanych jest 500 biletów.

 1. (Nie)pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Rada zwróciła uwagę na fakt, że WCK nie korzysta z funduszy zewnętrznych, nie aplikuje do grantów na działalność kulturalną. Co prawda Stowarzyszenie Naturalnie Kultura pozyskało 2.600 zł na organizację plenerów malarskich, ale jest to niewielka kwota w porównaniu do możliwości. Fundusze pozyskuje też stowarzyszenie „Czeremosz” na imprezy współorganizowane z WCK (rada nie uzyskała informacji o dokładnej kwocie otrzymanych dotacji).

WCK jako instytucja kultury  może aplikować do wielu konkursów, niestety nie ma to miejsca. Nie wykorzystano nawet szansy na pozyskanie środków w konkursie ogłoszonym przez LGR, gdzie na organizację „Mazurskich spotkań z wodą, rybą i tradycją” można było pozyskać 15 tys. zł.

 1. Działalność świetlicowa. W 2017r. prowadzone były przez WCK zajęcia plastyczne i ruchowe w świetlicy w Węgielsztynie. 

Rada zaproponowała, aby współpraca ze świetlicami polegała na organizacji warsztatów tematycznych. Byłyby wtedy one dostępne dla wszystkich sołectw. Warsztaty mogłyby być organizowane na zasadzie ponoszenia odpłatności przez uczestników za materiały a WCK ponosiłoby koszty instruktorów oraz zajmowałoby się organizacją. Dyrektor WCK miał zaplanować fundusze na ten cel na 2018 rok.

 1. Wykorzystanie miejscowych zasobów. Rada sugerowała, że należy aktywizować społeczeństwo poprzez wykorzystanie własnych miejscowych zasobów. Zalecała organizowanie przeglądów artystycznych, konkursów, zabaw mających na celu integrację lokalnej ludności.

W odpowiedzi na zalecenia rady WCK zorganizowało dwie imprezy o charakterze lokalnym:

– 24 listopada odbył się Konkurs Piosenki Retro „I tak się trudno rozstać…”, w którym udział wzięło aż 37 wykonawców. Jednoznacznie potwierdza to zasadność organizowania tego typu przeglądów.

– 8 grudnia miały miejsce I Konfrontacje Amatorskich Grup Teatralnych „Chwila na Teatr”. Do przeglądu zgłosiło się sześć grup teatralnych, co również świadczy o potrzebie istnienia tego typu wydarzeń oraz dobrze rokuje na przyszłość.

Rada uważa, że w tym kierunku powinny iść dalsze działania WCK.

WCK powinno być organizacją pomocną i współpracującą z organizacjami pozarządowymi, sołectwami, organizacjami zrzeszającymi osoby starsze oraz młodzież, aby właściwie móc zdiagnozować potrzeby społeczne w dziedzinie kultury.

Należy wyjść z „pomocną dłonią” do lokalnych artystów, zintegrować środowisko, aby wspólnie podejmować inicjatywy artystyczne, organizować warsztaty, szkolenia, podnosić kwalifikacje i umiejętności tych osób. Obserwuje się, że jest w naszej gminie wiele osób, które zajmują się tzw. sztuką użytkową: szydełkowaniem, artystycznym szyciem, ikebaną, dekupażem, produkcją dywaników, bombek, stroików itp. Powołanie „kółka zainteresowań” dla tych osób przy WCK byłoby ciekawą inicjatywą, z której korzyścią dla społeczeństwa mogłoby być nie tylko organizowanie wystaw i kiermaszów, ale również prowadzenie warsztatów dla innych grup społecznych (wiele osób zgodzi się prowadzić warsztaty na zasadzie wolontariatu). Wsparcie okazane przez WCK mogłoby być rekompensowane poprzez pomoc w tworzeniu dekoracji scenicznych czy rekwizytów teatralnych.

Wpływ Społeczno-Artystycznej Rady Programowej WCK na działalność domu kultury jest bardzo ograniczony, gdyż jest ona tylko organem doradczym i opiniodawczym. Brak poczucia sprawczości a także dbałość o poprawne stosunki międzyludzkie w małej zamkniętej lokalnej społeczności powoduje niechęć członków do „wychylania się” i zabierania głosu w dyskusji. Z drugiej strony niezadowolenie społeczne i ciągła krytyka działań WCK nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Nadzieją jest zmiana składu osobowego rady i otwarte konstruktywne podejście do krytyki. 

19.02.2018 r.
Alicja Rymszewicz
Przewodnicząca SARP WCK

About The Author

116 thoughts on “Porażający raport z działaności WCK

 1. bvdsz7kj8pj canadian pharmacy viagra cialis from usa pharmacy how much does cialis cost [url=https://bookmark-dofollow.com/story13764841/just-how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy]viagra overnight delivery[/url] buy viagra australia
  drugs shop canadian pharcharmy online without prescription cheap viagra uk [url=https://0rz.tw/create?url=http%3A%2F%2Fwww.canadotcphar.com%2F]viagra generic online[/url] canadiandrugstore.com
  viagra without a prescription viagra without a doctor prescription in canada viagra in india [url=http://www.hebian.cn/home.php?mod=space&uid=749332]buy cialis[/url] canadian drug stores

 2. qdu1ohpdoas 44-466 green pill viagra 100 mg canadian pharmacy with viagra [url=https://www.ultimate-guitar.com/u/barbertailor85]overseas pharmacy[/url] what is the price of cialis in canada
  cost of viagra can women take viagra canadian pills online [url=http://bbs.txzqzb.com/home.php?mod=space&uid=1293669]canada online pharmacy[/url] online prescription viagra
  free samples of viagra approved canadian pharmacies online viagra plus [url=http://gm6699.com/home.php?mod=space&uid=586897]viagra dosage[/url] canada drugs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *