Share

Oto pytania jakie usłyszą kandydaci na burmistrza podczas debaty!

Już 15 października o godzinie 18.00 w Węgorzewskim Centrum Kultury odbędzie się debata dwóch kandydatów na burmistrza. W szranki stanie dwóch Krzysztofów, Kołaszewski i Piwowarczyk. Debatę poprowadzi Alicja Rymszewicz. Poniżej przedstawiamy szczegóły jak będzie wyglądała debata oraz jakie pytania usłyszą kandydaci. 

Reguły: 
Na każdą wypowiedź przeznaczony jest ściśle określony czas, upływ którego będzie wyświetlany na ekranie na scenie. 

Debata jest podzielona na siedem obszarów, w ramach których kandydaci będą wypowiadali się naprzemiennie. O tym, kto zacznie zdecyduje losowanie. 

W ostatnim etapie debaty kandydaci będą mieli możliwość zadania sobie nawzajem do 5 pytań. 

 1. WIZJA GMINY WĘGORZEWO ZA  5 LAT 
  Czas: 3 minuty na wypowiedź
 1. INWESTYCJE
 1. Jaką inwestycję flagową planuje Pan zrealizować w ciągu najbliższych 5 lat? Proszę podać kwotę, źródła finansowania, koszty eksploatacji.
 2. Jakie proponuje Pan rozwiązania dla poprawy ruchu samochodowego w mieście?
 3. Jak planuje Pan rozwiązać problem komunikacji na wsiach? Co z transportem lokalnym, inwestycjami drogowymi?
 4. Jakie ma Pan pomysły na przyciągniecie inwestorów do naszej gminy?

Czas: 8 minut na wypowiedź
+ 3 minuty na skontrowanie wypowiedzi drugiego kandydata

 1. PARTYCYPACJA 
 1. Jakie formy komunikacji z mieszkańcami będzie Pan stosował? Jak będzie Pan przeprowadzał konsultacje społeczne?
 2. Jakie narzędzia wpływu mieszkańców na sprawy gminy zamierza Pan stosować?

Czas: 5 minut na wypowiedź

+ 2 minuty na skontrowanie wypowiedzi drugiego kandydata

 1. EDUKACJA
 1. Jaki ma Pan pomysł na wykorzystanie kompleksu budynków szkoły nr 1 (przy ul. Bema)? 
 2. Czy i kiedy planuje Pan utworzenie żłobka w Węgorzewie?
 3. Jaki ma Pan pomysł na zatrzymanie młodzieży w naszej gminie?
 4. Czy widzi Pan możliwość utworzenia szkoły muzycznej w Węgorzewie?

Czas: 5 minut na wypowiedź
+ 2 minuty na skontrowanie wypowiedzi drugiego kandydata

 1. PROMOCJA I KULTURA
 1. Jaki ma Pan pomysł na promocję Węgorzewa?
 2. Jakie ma Pan pomysły na zmiany w ładzie przestrzennym miasta?
 3. Jaką ma Pan koncepcję rozwoju kultury w gminie?

Czas: 5 minut na wypowiedź
+ 2 minuty na skontrowanie wypowiedzi drugiego kandydata

 1. PROFILAKTYKA
 1. Jakie Pan planuje działania z zakresie ochrony zdrowia?
 2. Jakie planuje Pan działania w zakresie polityki senioralnej?

Czas: 5 minut na wypowiedź
+ 2 minuty na skontrowanie wypowiedzi drugiego kandydata

 1. PYTANIA WŁASNE DO KONTRKANDYDATA

Każdy z kandydatów może zadać 5 pytań do przeciwnika. Pytania będą zadawane naprzemiennie. 

Czas na zadanie pytania: 1 minuta
Czas na odpowiedź: 2 minuty

________

UWAGA:
Spotkanie przedwyborcze KWW Krzysztofa Kołaszewskiego odbędzie się 7.10.2018 o godzinie 17.00 w Węgorzewskim Centrum Kultury. Podczas spotkania zostaną zaprezentowani kandydaci do rady gminy oraz program.