Share

Marsz 11 MPA dla Polskiego Bohatera

W dniach 01 – 31 sierpnia 2018 r.  11 Mazurski Pułk Artylerii im. gen. J. Bema w Węgorzewie  zorganizuje  MARSZ 11 MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII DLA POLSKIEGO BOHATERA.

Celem  głównym  projektu  jest:  pomoc  wszystkim  walczącym o wolną Polskę – żołnierzy Września 39, wszystkich frontów walczących na Zachodzie jak i na Wschodzie, organizacji bojowych min. AK, NSZ, WIN , podziemia niepodległościowego po zakończeniu wojny oraz osób represjonowanych przez ustrój komunistyczny. W realizacji celu głównego partnerem zostało Stowarzyszenie Paczka Dla Bohatera  ze Szczecina, organizator i koordynator wielu ogólnopolskich projektów o podobnej skali.  

Cele szczegółowe projektu to: pokazanie problemów środowisk kombatanckich , zbiórka funduszy i pomoc   konkretnym osobom i środowiskom z województwa warmińsko – mazurskiego  z garnizonów, w których stacjonują żołnierze 16 PDZ, pokonanie trasy w wyznaczonym czasie.   W przedsięwzięciu weźmie udział do 5 żołnierzy z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  w Węgorzewie, którzy wzdłuż granicy południowej państwa polskiego promując ideę pomocy  bohaterom walk o niepodległość. Równolegle do marszu,  w Węgorzewie będzie działało stałe biuro organizacyjne w składzie 2-3 osób, którego zadaniem będzie: utrzymywanie kontaktu z grupą, wsparcie logistyczne  grupy i stałe informowanie mediów o marszu. 

Patronat nad Marszem objęła  Telewizja Polska oddział Olsztyn oraz Gazeta Polska Codziennie.