Share

Jak to było z działką “Dziób Orła” i z flagową inwestycją burmistrza – hotel w Węgorzewie

Miasto Węgorzewo sprzedało działkę nr 80/7 obręb Kal o powierzchni 3.4643ha  Panu Z. Sowińskiemu za kwotę 2.440.000,- zł w 2008r. 

Działka została sprzedana warunkowo z prawem pierwokupu przez Urząd jeśli inwestor w ciągu 5 lat nie wybuduje hotelu. (załącznik poniżej)

Następnie Inwestor czyli Dziób Orła Sowiński i wspólnicy Sp. K. nie wywiązał się z zapisów aktu notarialnego i nie wybudował Hotelu, a Gmina Węgorzewo nie skorzystała z prawa pierwokupu. 
 
Co na ten temat sądzi burmistrz Piwowarczyk?
 
 
Sąd w 2015 rok ogłosił upadłość spółki, a Syndyk Masy upadłości rozpoczął sprzedaż działki 80/7. Najpierw przygotowano wycenę przez biegłego na kwotę 2.222.200 zł i rozpoczęto procedurę sprzedaży.
 
 

Było kilka przetargów lecz nikt się nie zgłaszał więc Syndyk obniżał cenę i w 2016 roku ogłosił przetarg za kwotę 1.666.650 zł, który zakończył się niepowodzeniem. Kolejny przetarg w 2017 roku za kwotę sprzedaży nie mniejszą jak 67% ceny oszacowania, co stanowi 1.488.875,00 zł netto.

Po kolejnym braku zainteresowanych Syndyk wystąpił do Sędziego o sprzedaż bez przetargu za minimalną cenę 1.112.000 zł  i za tyle kupił działkę Pan Bauer 29 sierpnia 2017r. 
 
Reasumując Miasto Węgorzewo sprzedaje działkę za 2 mln 440 tyś i nie chciało jej odkupić za kwotę 1mln. 112 tys.
 
Przetargi były jawne i publikowane w prasie. Miasto jako wierzyciel miało prawo wglądu w akta postępowania upadłościowego.  Efekt jest taki, że straciło atrakcyjny grunt i nie ma nad nim kontroli.
 
Gmina Węgorzewo na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. 
 

Jak wygląda perspektywa wybudowania hotelu przez nowego inwestora?

Pan Krzysztof Bauer kupił działkę i założył spółkę celową pod Inwestycję Northport S. A. z siedziba w Mrągowie. Następnie zlecił spółce z Warszawy Konkret Sp. z o.o
wykonanie Projektu budowlanego kompleksu Hotelowego na działce 80/7.
 
Tak oto wygląda projekt hotelu (na obrazku widzimy trzy budynki)
Zachęcamy do zapoznania się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla działki “Dziób Orła” > _ MPZP-pobierz.pdf
 

Sprawdźmy zgodność projektu z MPZP (opis na podstawie projektu)

1. Wysokość projektowanych budynków do dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym ( widzimy trzy, chyba że to poddasze jest nieużytkowe)
 
2. Linia nieprzekraczalna zabudowy, mam wątpliwości bo chyba została przekroczona 
ale zweryfikować można tylko mając plan zagospodarowania w Starostwie.
 
3. Zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko i tu powinien być wykonany raport ochrony środowiska uzgodniony z RDOŚ Olsztyn i wydana decyzja Środowiskowa, a twierdzenie, że się z inwestycja zmieszczą w powierzchni 4998m2.  Trudno w to uwierzyć, tym bardziej że tę powierzchnie należy liczyć łącznie z placem budowy, powierzchnią zabudowy, powierzchnia dróg i dojść śmietników miejsc postojowych. Ciężko jest sobie wyobrazić jak Hotel na 110 miejsc noclegowych miałby zmieścić się na 5000m2, a gdzie rekreacja ławki itd. 
 

4. Ustala się, że parter nie może być wyżej niż 1,5m od poziomu tereny w przypadku dużych spadków terenu, całkowicie pominięty w projekcie warunek.

5. Przepisy szczegółowe MPZP dla obszru 46UT określają lokalizacje jednej zwartej bryły budynku hotelowego w loklalizacji na rysunku planu, a projekt ma rozbitą bryłe składającą sie z trzech obiektów polączonych przyziemiem i zlokalizowanych inaczej niż na planie miejscowym, wskazany jest punkt widokowy w innym miejscu itd.
Gdyby szczegółowo przeanalizować projekt z MPZP to pewnie jeszcze więcej znalazło by się nieścisłości.
 
6. Jest zakaz polegający ” zakazuje się wzoszenia wszelkich obiektów budowlanych, których forma jest obca architekturze regionalnej. Czy projektowane budynki sa obce?
Raczej tak.
 
7. Ma być 70% terenu biologicznie czynnego i pewnie tak jest bo to duża działka ma 34.643m² = 100% wiec 70% to 24.250m² ale z tych 70% to 40 % winny stanowić zadrzewienia których tam nie widać.
 
Tak więc zadajmy sobie pytanie, czy burmistrz wodzi nas za nos, że tak szybko może być rozpoczęta budowa hotelu?