Share

Brak przydatności wody do spożycia [KOMUNIKAT]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie wydał ponownie w dniu 13.12.2017 decyzję nr HK.4320.3.31.2017 o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Jakunówko ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami coli.

Woda z tego wodociągu może być używana do celów bytowych. Do celów sanitarno-higienicznych może być używana po przegotowaniu.   

ZUK został zobowiązany do poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia i zorganizowania dostarczanie wody przydatnej do spożycia dla mieszkańców wyżej wymienionej miejscowości.